Чешский словарь


/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

ძაბვა [dz_abva]
напряжение

ძაბრი [dz_abri]
воронка

ძაბუნი [dz_abuni]
слабый, робкий, ветхий

ძაგება [dz_ageba]
хулить, поносить
хула

ძაგძაგი [dz_agdz_agi]
дрожать, трястись
дрожь, дрожание

ძალ-ღონე [dz_al-gh_one]
сила

ძალა [dz_ala]
сила, усилие

ძალად [dz_alad]
насильно

ძალადაკარგული [dz_aladak_arguli]
потерявший силу

ძალადობა [dz_aladoba]
насилие

ძალადობით [dz_aladobit]
насильно

ძალამიხდილი [dz_alamixdili]


ძალაუნებური [dz_alauneburi]
невольный

ძალაუფლება [dz_alaupleba]
власть

ძალგამოლეული [dz_algamoleuli]
обессиленный

ძალდატანება [dz_aldat_aneba]
понуждение, принуждение

ძალდატანებითი [dz_aldat_anebiti]
насильственный

ძალდატანებული [dz_aldat_anebuli]
принуждённый

ძალდაუტანებელი [dz_aldaut_anebeli]
непринуждённый

ძალდაუტანებლობა [dz_aldaut_anebloba]
непринужденность

ძალვა [dz_alva]
усилие

ძალზე [dz_alze]
очень, сильно

ძალიან [dz_alian]
очень, весьма

ძალით [dz_alit]
насильно, силой

ძალის დატანება [dz_alis dat_aneba]
понудить
понуждение

ძალმიხდილი [dz_almixdili]
обессиленный, обессилевший

ძალმომრეობა [dz_almomreoba]
насилие

ძალმომრეობითი [dz_almomreobiti]
насильственный

ძალოვანი [dz_alovani]
сильный, мощный

ძალოვნობა [dz_alovnoba]
мощность

ძალუა [dz_alua]
тётка

ძალუმი [dz_alumi]
сильный, могучий

ძალუძს [dz_aludz_s]
он в состоянии

ძამია, ძამიკო [dz_amia, dz_amik_o]
братец

ძარღვი [dz_argh_vi]
жила, жилка

ძარღვიანი [dz_argh_viani]
жилистый

ძარღვმაგარი [dz_argh_vmagari]
жилистый, крепкий

ძარცვა [dz_arcva]
грабить
грабёж

ძარცვა-გლეჯა [dz_arcva-gleja]
грабёж, разбой

ძაფი [dz_api]
нитка, нить

ძაფისებრი [dz_apisebri]
нитевидный

ძაფსართავი [dz_apsartavi]
бумагопрядильный

ძაფსახვევი [dz_apsaxvevi]
шелкомотальный

ძაღლთევზა [dz_agh_ltevza]


ძაღლი [dz_agh_li]
собака, пёс

ძაღლი აუშვეს [dz_agh_li aush_ves]
отвязали, пустили собаку

ძაღლურად [dz_agh_lurad]
по-собачьи

ძაღლური [dz_agh_luri]
собачий

ძაღლყურძენა [dz_agh_lqurdz_ena]
паслён

ძაძა [dz_adz_a]
траур

ძახილი (უძახის) [dz_axili (udz_axis)]
звать
зов

ძგერა [dz_gera]
биться
биение

ძგერება (ეძგერება) [dz_gereba (edz_gereba)]
кидаться, кинуться

ძგიდე [dz_gide]
перегородка

ძე [dz_e]
сын

ძებნა [dz_ebna]
искать
искание, поиски

ძეგლი [dz_egli]
памятник, монумент

ძევს [dz_evs]
лежит

ძელგამოსათქმელი [dz_elgamosatkmeli]
труднопроизносимый

ძელი [dz_eli]
бревно, брус

ძელქვა [dz_elkva]
дзелква, азат

ძენძა [dz_endz_a]
трепать
трёпка, трепание

ძენძი [dz_endz_i]
пакля, охлопок

ძერა [dz_era]
коршун

ძერწვა [dz_erts_va]
лепить
лепка

ძეწკვი [dz_ets_k_vi]
цепочка

ძეწნა [dz_ets_na]
плакучая ива

ძეხვი [dz_exvi]
колбаса

ძვალ-რბილი [dz_val-rbili]


ძვალი [dz_vali]
кость, косточка костяной

ძვალტყავი [dz_valt_qavi]
худой

ძველ დროს [dz_vel dros]
встарину, в древности

ძველად [dz_velad]
в старину

ძველდება [dz_veldeba]
стареет

ძველებური [dz_veleburi]
старинный

ძველთაგან [dz_veltagan]
исстари, издавна

ძველთაძველი [dz_veltadz_veli]
древнейший

ძველი [dz_veli]
древний, старый

ძველისძველი [dz_velisdz_veli]
старинный, стародавний

ძველმანი [dz_velmani]
старьё, барахло

ძვირდება [dz_virdeba]
дорожает

ძვირი [dz_viri]
дорогой, редкий

ძვირობა [dz_viroba]
дороговизна

ძვირფასეულობა [dz_virpaseuloba]
драгоценности

ძვირფასი [dz_virpasi]
драгоценный . дорогой

ძვლიანი [dz_vliani]
костистый

ძვრა [dz_vra]
сдвиг

ძვრადი [dz_vradi]
движимый

ძვრება [dz_vreba]
лезет

ძია [dz_ia]
дядюшка

ძიგძიგი [dz_igdz_igi]
дрожать
дрожь

ძიება [dz_ieba]
расследовать
расследование

ძილი [dz_ili]
сон

ძილისგუდა [dz_ilisguda]
соня

ძირას [dz_iras]
под

ძირგავარდნილი [dz_irgavardnili]
с выбитым дном

ძირგამომპალი [dz_irgamomp_ali]
подгнивший

ძირეული [dz_ireuli]
корневой, низовой

ძირი [dz_iri]
дно
корень
корешок
подножие
подмётка

ძირითადი [dz_iritadi]
основной

ძირკვი [dz_irk_vi]
пень

ძირმაგარა [dz_irmagara]
чирей, карбункул

ძირმომპალი [dz_irmomp_ali]
подгнивший

ძირნაყოფა [dz_irnaqopa]
корнеплод

ძირს [dz_irs]
наземь, вниз, долой

ძირს დაშვება [dz_irs dash_veba]
спускаться, опуститься

ძირსდაუშვებელი (გადაფრენა) [dz_irsdaush_vebeli (gadaprena)]
беспосадочный

ძირტკბილა [dz_irt_k_bila]
лакрица, солодка

ძირფესვიანად [dz_irpesvianad]
с корнем

ძირწიტა [dz_irts_it_a]
типун

ძიძა [dz_idz_a]
кормилица

ძიძიშვილი [dz_idz_ish_vili]
молочный брат, молочная сестра

ძლებს [dz_lebs]
держится

ძლევა1 [dz_leva]
давать, предлагать

ძლევა2 [dz_leva]


ძლევამოსილება, [dz_levamosileba,]
непобедимость, победоносность

ძლევამოსილი [dz_levamosili]
победоносный

шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,