Чешский словарь


/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

წაავადმყოფება [ts_aavadmqopeba]
прихворнуть

წაბაასება [ts_abaaseba]
немного поговорить, побеседовать

წაბარბაცება [ts_abarbaceba]
покачнуться, пошататься

წაბარვა [ts_abarva]
покопать

წაბაძვა [ts_abadz_va]
подражать
подражание

წაბილწვა [ts_abilts_va]
осквернить, опаганить
осквернение

წაბიძგება [ts_abidz_geba]
слегка толкнуть

წაბლი [ts_abli]
каштан

წაბლისფერი [ts_ablisperi]
каштановый

წაბლნარი [ts_ablnari]
каштанник

წაბორძიკება [ts_abordz_ik_eba]
споткнуться

წაბრეცა [ts_abreca]
слегка покоситься

წაბრძანება [ts_abrdz_aneba]
отправить, увести

წაბუზღუნება [ts_abuzgh_uneba]
проворчать

წაბუტბუტება [ts_abut_but_eba]
пробормотать

წაგდებინება (წააგდებინა) [ts_agdebineba (ts_aagdebina)]
снести, отрубить голову

წაგება [ts_ageba]
проиграть
проигрыш

წაგებება [ts_agebeba]
идти навстречу

წაგებული [ts_agebuli]
проигранный

წაგვა [ts_agva]
подмести

წაგვანება [ts_agvaneba]
слегка походить

წაგლეჯა [ts_agleja]
вырвать, урвать, оторвать, отнять

წაგრძელებული [ts_agrdz_elebuli]
удлинённый

წადავება [ts_adaveba]
заспорить

წადგომა, წარდგომა [ts_adgoma, ts_ardgoma]
предстать

წადება [ts_adeba]


წადილი (სწადდა) [ts_adili (sts_adda)]
желать, хотеть
желание

წადუდუნება [ts_aduduneba]
пробормотать

წავა [ts_ava]
пойдёт

წავალ [ts_aval]
пойду

წავედი [ts_avedi]
я пошёл

წავი [ts_avi]
выдра

წავიდა [ts_avida]
он пошёл

წავლება [ts_avleba]


წათათბირება [ts_atatbireba]
посовещаться

წათამამება [ts_atamameba]
осмелеть

წათვლემა [ts_atvlema]
вздремнуть

წათლა [ts_atla]
очинить, отрезать

წათრევა [ts_atreva]
потащить, утащить, поволочь

წათხუპვნა [ts_atxup_vna]
размазать

წაიღო [ts_aigh_o]
унёс

წაკამათება [ts_ak_amateba]
заспорить

წაკაპიწება [ts_ak_ap_its_eba]
засучить

წაკერება [ts_ak_ereba]
пришить
пришивка

წაკეცვა [ts_ak_ecva]
сложить

წაკვეთა [ts_ak_veta]
усечь, отсечь
усечение

წაკვეთილი [ts_ak_vetili]
усечённый

წაკვრა [ts_ak_vra]
толкнуть, подтолкнуть
подталкивание

წაკიდება [ts_ak_ideba]
поссорить
поджечь, удорожить

წაკითხვა [ts_ak_itxva]
прочесть, прочитать

წაკითხული [ts_ak_itxuli]
прочитанный

წაკინკლავება [ts_ak_ink_laveba]
повздорить

წაკუზვა [ts_ak_uzva]
согнуться, нагнуться

წალალვა [ts_alalva]
быть угнанным, уводиться

წალამი [ts_alami]
обрезки лозы

წალაპარაკება [ts_alap_arak_eba]
побеседовать, поспорить

წალასლასება [ts_alaslaseba]
побрести

წალდი [ts_aldi]
топор с крюком

წალეკვა [ts_alek_va]
затопить, залить
затопление

წალეკილი [ts_alek_ili]
затопленный, залитый

წალესვა [ts_alesva]
заточить

წალკატი [ts_alk_at_i]
кирка, сад

წალო [ts_alo]
ниша

წალურჯება [ts_alurjeba]
посинеть

წალუღლუღება [ts_alugh_lugh_eba]
пробормотать

წამალი [ts_amali]
лекарство

წამატება [ts_amat_eba]
набавить, надбавить, накинуть
набавка

წამახალისებელი [ts_amaxalisebeli]
поощрительный

წამბაძველი [ts_ambadz_veli]
подражатель

წამბაძველობა [ts_ambadz_veloba]
подражательность

წამბილწველი [ts_ambilts_veli]
осквернитель

წამგლეჯაობა [ts_amglejaoba]
рвачество

წამგლეჯი [ts_amgleji]
рвач

წამდაუწუმ [ts_amdauts_um]
поминутно, ежеминутно

წამება [ts_ameba]
мучить, пытать, истязать
мучение, пытка

წამებული [ts_amebuli]
мученик, мученица

წამეტება [ts_amet_eba]
превысить

წამი [ts_ami]
секунда, миг

წამკითხველი [ts_amk_itxveli]
чтец

წამლავს [ts_amlavs]
отравляет

წამლობა [ts_amloba]
лечить
лечение

წამმზომა [ts_ammzoma]
секундомер

წამო (რთული ზმნისწინი), [ts_amo (rtuli zmnists_ini),]


წამობერვა [ts_amoberva]
подуть

წამობნელება [ts_amobneleba]
затемнеть

წამობრძანება [ts_amobrdz_aneba]
повести

წამოგდება (წამოაგდო) [ts_amogdeba (ts_amoagdo)]
согнать, накинуть, набросить, лечь

წამოგება [ts_amogeba]
насадить, наколоть, вонзить

წამოგორება [ts_amogoreba]
развалиться, разлечься

წამოდავება [ts_amodaveba]
заспорить

წამოდგომა [ts_amodgoma]
встать, приподняться, выступить

წამოდება [ts_amodeba]
зацепить, задеть
зацепка

წამოდუღება [ts_amodugh_eba]
вскипеть, вскипятить

წამოვარდნა [ts_amovardna]
вскочить

წამოვლება [ts_amovleba]
схватить

წამოვწექი [ts_amovts_eki]
я прилёг

წამოზიდვა [ts_amozidva]
понести, выступать

წამოზრდა [ts_amozrda]
подрасти
подрастание

წამოთრევა [ts_amotreva]
потащить

წამოკეთება [ts_amok_eteba]
поправить, улучшить

წამოკვნესა [ts_amok_vnesa]
простонать

წამოკვრა [ts_amok_vra]
задеть, зацепить, споткнуться

წამოკიდება [ts_amok_ideba]
взвалить, вскинуть

წამოკივლება [ts_amok_ivleba]
вскрикнуть

წამოკრეფა [ts_amok_repa]
подобрать, собрать, убрать

წამოლაპარაკება [ts_amolap_arak_eba]
проговорить

წამომწყები [ts_amomts_qebi]
зачинщик, инициатор

წამონთხევა [ts_amontxeva]
вырвать

წამოპარვა [ts_amop_arva]
подкрасться

წამოროშვა [ts_amorosh_va]
взболтнуть, проговориться

წამორწყევა [ts_amorts_qeva]
вырвать

წამოსასხამი [ts_amosasxami]
плащ, накидка

წამოსვენება [ts_amosveneba]
вынести

წამოსვლა [ts_amosvla]
пойти, поехать, направиться

წამოსივება [ts_amosiveba]
припухнуть

წამოსკდომა (წამოსკდა) [ts_amosk_doma (ts_amosk_da)]
хлынуть

წამოსწრება [ts_amosts_reba]
подоспеть

шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,