Чешский словарь


/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

ჯაბანი [jabani]
робкий, трусливый
трус, трусиха

ჯაბნობა [jabnoba]
угнетать

ჯაგანი [jagani]
нанизанные на бечёвку или на прут фрукты

ჯაგარა [jagara]
щетинистый

ჯაგარი [jagari]
щетина

ჯაგლაგი (ცხენი) [jaglagi (cxeni)]
кляча

ჯაგნარი [jagnari]
колючий кустарник

ჯაგრიანი [jagriani]
щетинистый

ჯაგრისი [jagrisi]
щётка

ჯაგჯაგი [jagjagi]
трястись
тряска

ჯადო [jado]
волшебство, колдовство

ჯადოიანი [jadoiani]
колдовской

ჯადოსანი [jadosani]
колдун, колдунья

ჯადოსნობა [jadosnoba]
колдовать, чародействовать
колдовство

ჯადოსნური [jadosnuri]
колдовской, волшебный

ჯადოქარი [jadokari]
волшебник, чародей, колдун

ჯადოქრობა [jadokroba]
чародействовать
волшебство

ჯადოქრული [jadokruli]
колдовской

ჯავრი [javri]
горе, печаль

ჯავრიანი [javriani]
озабоченный, обеспокоенный

ჯავრის ამოყრა [javris amoqra]
отомстить

ჯავრმოწოლილი [javrmots_olili]
охваченный беспокойством

ჯავრობა [javroba]
горевать, тосковать

ჯავსანსატანკო [javsansat_ank_o]
бронетанковый

ჯავშანი [javsh_ani]
броня, панцырь

ჯავშანმტვრეველი [javsh_anmt_vreveli]
бронебойный
бронебойщик

ჯავშნა [javsh_na]


ჯავშნავს [javsh_navs]
бронирует

ჯავშნიანი [javsh_niani]
броневой, броненосный, бронированный

ჯავშნოსანა [javsh_nosana]
броненосный

ჯალაბი [jalabi]
семья, семейство

ჯალათი [jalati]
палач

ჯამაათი [jamaati]
сборище

ჯამაგირი [jamagiri]
жалованье, оклад

ჯამბაზი [jambazi]
акробат, паяц

ჯამბაზობა [jambazoba]
заниматься акро батикой, акробатика

ჯამი1 [jami]
миска, чашка

ჯამი2 [jami]
сумма, итог

ჯან-ღონე [jan-gh_one]
здоровье, сила

ჯანგამოლეული, ჯანგამოცლილი [jangamoleuli, jangamoclili]
больной, слабый

ჯანდაბა, ჯანაბა [jandaba, janaba]
ад, преисподняя

ჯანი [jani]
здоровье, сила

ჯანიანი [janiani]
здоровый, , сильный

ჯანის სიმრთელე [janis simrtele]
здоровье

ჯანმიხდილი [janmixdili]


ჯანმრთელი [janmrteli]
здоровый

ჯანმრთელობა [janmrteloba]
здоровье

ჯანსაღი [jansagh_i]
здоровый

ჯანსაღობა [jansagh_oba]
здоровье

ჯანსუსტი [jansust_i]
слабый, хилый

ჯანღონიანი [jangh_oniani]
здоровый, , сильный

ჯანყი [janqi]
мятеж, бунт

ჯანჯალი (ჯანჯლობს) [janjali (janjlobs)]
мешкать, медлить

ჯარა [jara]
мотовило

ჯარასტარი [jarast_ari]
веретено, лом

ჯარი [jari]
войско, армия

ჯარიმა [jarima]
штраф, пеня

ჯარისკაცი [jarisk_aci]
солдат

ჯაფა [japa]
труд

ჯაყვა [jaqva]
перочинный ножик

ჯაყჯაყი [jaqjaqi]
трясти

ჯაშუში [jash_ush_i]
шпион, шпионка

ჯაშუშობა [jash_ush_oba]
шпионить
шпионство, шпионаж

ჯაჭვი [jach_vi]
цепь

ჯახაჯუხი [jaxajuxi]
стук, треск

ჯახირი [jaxiri]
возиться, мучиться

ჯახირობს [jaxirobs]
возится, мучится

ჯახრაკი (ცხენი) [jaxrak_i (cxeni)]
кляча

ჯახუნი [jaxuni]
хлопать, стучать
стук, хлопанье

ჯგუფ-ჯგუფად [jgup-jgupad]
группами

ჯგუფი [jgupi]
группа

ჯგუფის ხელმძღვანელი [jgupis xelmdz_gh_vaneli]
групповод, руководитель группы

ჯგუფობრივი [jgupobrivi]
групповой

ჯგუფობრიობა [jgupobrioba]
групповщина

ჯგუფური [jgupuri]
групповой

ჯგუფხელი (ჯგუფის ხელმძღვანელი) [jgupxeli (jgupis xelmdz_gh_vaneli)]
групповод

ჯდება [jdeba]
садится

ჯდომა (იჯდა) [jdoma (ijda)]
сидеть

ჯებირი [jebiri]
дамба

ჯეირანი [jeirani]
джейран

ჯერ [jer]
раз, крат
сперва, сначала, пока

ჯერადი [jeradi]
кратный

ჯერადობა [jeradoba]
кратность

ჯერაც [jerac]
до сих пор

ჯერი [jeri]
очередь

ჯეროვანი [jerovani]
должный, надлежащий

ჯერჯერობით [jerjerobit]
пока

ჯეჯილი [jejili]
всходы пшеницы

ჯვარდაუწერელი [jvardauts_ereli]
не обвенчанный

ჯვარედინი [jvaredini]
перекрёстный

ჯვარი [jvari]
крест

ჯვარისწერა [jvarists_era]
венчание

ჯვაროსანთა ლაშქრობა [jvarosanta lash_kroba]
крестовый поход

ჯვაროსანი [jvarosani]
крестоносец

ჯვარცმა [jvarcma]
распятие

ჯვარცმული [jvarcmuli]
распятый

ჯიბგირი [jibgiri]
карманник, жулик

ჯიბგირობა [jibgiroba]
воровать
воровство

ჯიბე [jibe]
карман

ჯიბრზე [jibrze]
назло, наперекор

ჯიბრით [jibrit]
назло

ჯილაგი [jilagi]
порода

ჯილდო [jildo]
награда, премия, вознаграждение

ჯინი [jini]


ჯინიანი [jiniani]
упрямый

ჯირითი, ჯირითობა [jiriti, jiritoba]
джигитовать
джигитовка

ჯირკვალი [jirk_vali]
железа

ჯირკვლოვანი, ჯირკვლებიანი [jirk_vlovani, jirk_vlebiani]
железистый

ჯირკი [jirk_i]
пень, чурбан

ჯიუტი [jiut_i]
упрямый
упрямец

ჯიუტობა [jiut_oba]
упрямиться
упрямство

ჯიქანი [jikani]
вымя, ср

ჯიქი [jiki]
барс

ჯიში [jish_i]
порода, сорт

ჯიშიანი [jish_iani]
породистый, сортовой, племенной

ჯიშიანობა [jish_ianoba]
породистость

ჯიშნარევი [jish_narevi]
помесь

шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, каталог 3d моделей,